W naszym biznesie  mamy możliwość korzystania z odbywających się cyklicznie szkoleń. Są to spotkania prowadzone przez doświadczonych lektorów, którzy sami aktywnie i z sukcesem prowadzą własne biznesy e-commerce. Są to przedsiębiorcy współpracujący w ramach systemu Network 21. Pochodzą z różnych krajów i działają na różnych rynkach.

Regularnie prowadzone są dwa rodzaje szkoleń. Pierwsze to Seminaria Budowy Biznesu(BBS) – kilkugodzinne. Odbywają się co 5-6 tygodni. Drugie to Seminaria Weekendowe (WES) – te zaczynają się w piątek wieczorem, składają się z kilku sesji i kończą w niedzielę około godziny 14.00

Najbliższe szkolenia, w których nasz zespół będzie uczestniczyć  odbędą się : lokalizacja i data dostępne są w liniach rekomendacji ( czyli u sponsorów) – związane to jest z różną lokalizacją naszych grup.

Bieżące szkolenia i treningi odbywają się online z wykorzystaniem dostępnych kanałów łączności np. Skype.

 

 

 

 

Gorąco rekomendujemy uczestnictwo w szkoleniach dostępnych Państwu. O szczegółowe informacje proszę zwracać się do swojej linii rekomendacji.