Aby zająć się biznesem Amway  musimy posiadać personalny numer dostępowy tzw. Konto Amway. Możemy go nabyć tylko z rekomendacji kogoś, kto już takie konto posiada. Nasz dochód  w biznesie e-commerce Amway wynika z wykreowanego przez nas  obrotu mierzonego w punktach wartości PW. Obrót powstaje na trzy sposoby:

  1. osobiste zakupy robione z 30% upustem – robimy je w miarę pojawiania się bieżących potrzeb. Jest to pierwsze źródło punktów wartości. Każdy produkt ma przypisaną wartość punktową (widoczną w katalogach),
  2. odsprzedaż produktów klientom detalicznym z 30% marżą – są nimi  zwykle nasi znajomi, którzy zdecydowali się nabywać produkty Amway poprzez nas, płacąc cenę detaliczną – uzyskujemy marżę i punkty,
  3. obrót grupowy – to obroty wszystkich osób, które:                                                    a.  uzyskały osobiste konto Amway z naszej rekomendacji (ich zakupy, zakupy ich klientów) oraz                                                                                                                            b. osób przez nie zarekomendowanych w głębokości naszego biznesu.

Komputer firmowy zlicza obroty wygenerowane przez nas i naszych partnerów  w skali miesiąca i według tabeli procentowej nalicza za to “premie za osiągnięcia” (od 3% do 21%). Tabela  premii jest zamieszczona w części biurowej naszej strony osobistej Amway. Ważne  jest zachowanie prawidłowych proporcji pomiędzy ww. metodami i budowanie biznesu zrównoważonego.

Tabela premii

Punkty(PV)  –  % Premii

200 – 3%

600 – 6%

1200 – 9%

2400 – 12%

4 000 – 15%

7 000 – 18%

10 000 – 21%

Dodatkowo  za każdą  grupę 21% zbudowaną w naszej organizacji kwalifikujemy się na 6% premię liderską, naliczaną od obrotu tej grupy.