W naszym biznesie  mamy możliwość korzystania z odbywających się cyklicznie szkoleń. Nie musimy więc sami uczyć naszych nowych partnerów. Zapraszamy ich na spotkania szkoleniowe. Są to spotkania prowadzone przez doświadczonych lektorów, którzy sami aktywnie i z sukcesem prowadzą własne biznesy e-commerce. Są to przedsiębiorcy współpracujący w ramach jednego  systemu. Pochodzą z różnych krajów i działają na różnych rynkach stosując jedną strategię. Daje to nam dojście do międzynarodowego doświadczenia.

Regularnie prowadzone są dwa rodzaje szkoleń. Pierwsze to Seminaria Budowy Biznesu(BBS) – kilkugodzinne. Odbywają się co 5-6 tygodni. Drugie to Seminaria Weekendowe (WES) – te zaczynają się w piątek wieczorem, składają się z kilku sesji i kończą w niedzielę około godziny 14.00.  Większość szkoleń odbywa się online.

Najbliższe szkolenia, w których nasz zespół będzie uczestniczyć  odbędą się : lokalizacja i data dostępne są w liniach rekomendacji ( czyli u sponsorów) – związane to jest z różną lokalizacją naszych grup.

Bieżące szkolenia i treningi odbywają się online z wykorzystaniem dostępnych kanałów łączności np. Skype, Zoom, Telegram itp.

 

 

 

 

Gorąco rekomendujemy uczestnictwo w szkoleniach dostępnych Państwu. O szczegółowe informacje proszę zwracać się do swojej linii rekomendacji.