Jesteśmy grupą  ludzi z różnych miast i krajów. Mamy różny wiek i pracujemy w różnych zawodach. Łączy nas wspólny cel. Współpracując ze sobą pomagamy sobie tworzyć alternatywne źródła dochodów dla naszych rodzin, co umożliwia nam realizację naszych indywidualnych celów.

Zdecydowaliśmy wykorzystać model biznesowy e-commerce Amway, dodając do niego nasze zaangażowanie, operatywność i pracę zespołową.

Postawiliśmy na możliwości komunikacyjne, które oferuje internet. Właśnie w świecie internetu widzimy potencjał, który chcemy spożytkować rozwijając nasze firmy. Biznes prowadzony z domu przy użyciu nowych technologii – to właśnie robimy.

Misja zespołu

W przyjaznej atmosferze, szanując naszą różnorodność, budujemy organizację współpracujących ze sobą indywidualnych biznesów. Dostarczają nam one satysfakcji finansowej i emocjonalnej oraz zabezpieczają materialnie nasze rodziny na długie lata. W roku 2021 ponad 2000 partnerów w zespole osiąga poziom 21% i wyższy.